ثبت نام

Block کردن فایل ها در شیرپوینت

در SharePoint این امکان وجود دارد که از Upload شدن فایل با پسوند خاص جلوگیری شود، برای فعال کردن این قابلیت وارد بخش مدیریتی share Point می¬شویم

و مانند شکل بعد از انتخاب Application Managements در بخش Web Applications
گزینه ی Manage Web Application را انتخاب کنید، شکل زیر ظاهر می شود.

در این بخش اول Blocked File Types خود را انتخاب و در قسمت Toolbar گزینه Web Application را انتخاب کنید تا شکل زیر برای شما به نمایش داده شود.

در این بخش اول Blocked File Types خود را انتخاب و در قسمت Toolbar گزینه Web Application را انتخاب کنید تا شکل زیر برای شما به نمایش داده شود.

همانطور که مشاهده می کنید که بعد از اینکه داخل سایت یک فایل با پسوند PDF را آپلود کردیم، صفحه خطا به ما نشان می¬دهد که می¬گوید فایل با پسوند مورد نظر توسط مدیریت Blocked شده است .