ثبت نام
وارد کردن یک لیست اکسل به یک لیست در شیرپوینت

شما میتوانید در صورت نبود زمان برای انتقال لیست اکسل خود در شیرپوینت لیست از این روش استفاده کنید.شما میتوانید در صورت نبود زمان برای انتقال لیست اکسل خود در شیرپوینت لیست از این روش استفاده کنید.پیش از وارد کردن اطلاعات خود به شیرپوینت، ابتدا ستون های داخل اکسل خود را فرمت کنید.ستونی که در آن شماره همراه ثبت شده است را به عنوان شماره تلفن فرمت شده است. همچنین ستون تاریخ هم به عنوان ستون تاریخ (d / m / yyyy) فرمت شده است.
اگر ستون های اضافی در خارج از این پارامترها نیاز باشد، شما باید این ستون ها را در ریشه سایت ایجاد کنید و آنها را از طریق «تنظیمات لیست» پس از اتمام آپلود، به لیست خود اضافه کنید.
پیش از Upload اطلاعات خود موارد زیر را اجرا کنید: ابتدا در Internet Explorer بر روی آیکون چرخ دنده کلیک کنید و گزینه Internet Options انتخاب نمایید و سایت خود را به لیست Trusted Sites اضافه نمایید.


در مرحله بعد از قسمت بالای صفحه گزینه Security را انتخاب کنید ، سپس روی Sites کلیک کنید تا لیستی از Trust sits برای انتخاب شما باز گردد.


وب سایت خود را به Trust Sites اضافه کنید و روی گزینه Add کلیک کنید


در صورت اینکه شما وب سایت خود را به Trust Sites اضافه نکرده باشید، با خطای زیر مواجه خواهید شد و نمیتوانید فایل خود را با موفقیت آپلود نمایید.


بعد ازاضافه کردن سایت خود به Trust Sites ، برای آپلود کردن سایت خود آغاز میکنیم.
از قسمت بالای صفحه علامت چرخدنده گزینه Site Content را انتخاب کنید، روی دکمه Add an App کلیک کنید.روی گزینه Import Spreadsheet کلیک کنید و روند آپلود کردن را آغاز کنید
نام لیست مورد نظر را انتخاب کنید. از قسمت Browse لیست اکسل خودتان را انتخاب کنید و گزینه Import را انتخاب کنید.
پس از تائید سایت، شما Range of Cells را به عنوان Range Type انتخاب کنید و سپس قسمت Select Renge را انتخاب و گزینه Import را کلیک کنید.