ثبت نام

بازگردانی item ها از طریق Recycle Bin سایت شیرپوینت

گاهی اوقات در سازمان شما شرایطی ایجاد می شود که نیاز دارید تا Data و Item هایی را که پاک شده Restore نمایید و اطلاعات و Item ها را بازگردانی نمایید.

برای اینکه شما بتوانید به Item هایی که درRecycle Bin شیرپوینت است دسترسی پیدا کنید، باید از طریق مدیر سایت شیرپوینت به شما دسترسی داده شده باشد.
ابتدا از پنجره سمت چپ بر روی گزینه Recycle Bin کلیک نمایید، اگرگزینه Recycle Bin را در این قسمت نمی بینید، شما می توانید از قسمت چرخدنده سمت راست بالای صفحه گزینه Site Setting را انتخاب نمایید.

در قسمت Site Collection Administration گزینه Recycle Bin را انتخاب نمایید.

در صفحه Recycle Bin بر روی Item یا File مورد نظرتان کلیک نمایید

بر روی گزینه Restore کلیک نمایید، تاFile یا Item مورد نظرتان دقیقا به جایی که آن را حذف کرده بودید، برمی گردد.
شما تا زمانی امکان بازگردانی یک File را داریدکه مخزن اصلی آن را پاک نکرده باشید. اگر مخزن اصلی را هم پاک کرده بودید، لازم است ابتدا آن را بازگردانی نمایید و سپس File موجود در آن مخزن را هم بازگردانی کنید.
در نظر داشته باشید زمانی که شما قصد بازگردانی یک فایل،لیست،آیتم یا مخزن را دارید. در واقع شما تمامی این فایل، لیست، آیتم، مخزن را که در آن زمان حذف شده است را بازگردانی می کنید. زمانی که شما یک مخزن را بازمیگردانید،تمامی آیتم های داخل آن مخزن را بازگردانی میکنید.استثناء این قانون Folderها می باشند. اگر شما یک آیتم را که در Folder حذف شده می باشد را بازگردانی کنید، همان Folder دوباره به جای اولیه اش بازگردانده می شود و آن Item در Folder مربوط به خودکه از آنجا حذف شده بود، ظاهر می شود.