آموزش
ثبت نام
تعریف سطح دسترسی شیرپوینت

ادمینیسترتور (دارنده ی ) یک لیست و یا یک لایبرری در شیرپوینت امکان ایجاد دسترسی افراد مورد نظر خود به دیتا ها و محدود کردن دسترسی سایر کاربران را دارد.

نحوه ی ایجاد صفحه در شیرپوینت

در شیرپوینت شما می توانید برای بخش های مختلف سازمانتان صفحات متفاوتی را طراحی نمایید و اطلاعات هر صفحه متناسب با آن را بسازید.

انواع لیست های شیرپوینتی

یک لیست شیرپوینتی مجموعه ای از دیتاهایی است که مدیریت اطلاعات را برای شما و همکارانتان راحت تر می کند