مشاوره و ارزیابی
ثبت نام
 

مشاوره و ارزیابی گرین لاین

ابتدایی ترین و مهمترین فاز یک پروژه ی شیرپوینتی، مشاوره و ارزیابی هویت، نیاز ها و مسائل کسب و کارها میباشد؛ در پایه ریزی این بخش از پروژه ها تمامی احتیاجات، منابع اصلی داده های کارمندان، ساز و کار و روندهای اولیه مجموعه در این مرحله تعیین و تبیین می شود.
مشاوره و ارزیابی پروژه در روند کاری گرین لاین بسیار ارزشمند است و با برگزاری منظم و دقیق جلسات بر پایه متد استاندارد اسکرام مشاوران ما شروع به تحلیل و ارزیابی خواسته ها و مسائل شما می نمایند و در هر مرحله از روند اسکرام فرم ها و فرایند های اولیه چک میشود و پس از تایید به فاز بعدی یعنی طراحی و پیاده سازی منتقل میگردد که در این صورت سرعت طراحی و پیاده سازی فرم و فرایند های سازمانی افزایش چشم گیری می نماید.
مهم ترین فعالیت هایی که در این بخش صورت میگیرد شناخت اولیه روند کاری حال حاضر سازمان است که پس از بررسی توسط تیم مشاور و تحلیل گر گرین لاین متناسب با چشم انداز و هویت سازمانی به شما پیشنهادات جدیدی ارائه میگردد.