ارتقا و مهاجرت
ثبت نام

ارتقا و مهاجرت گرین لاین

ارتقا و مهاجرت سیستم به دو نحو توسط گرین لاین اجرا میشود

    اولین حالت به این صورت است که:

    ارتقا در فرم ها و فرایند های سازمانی اتفاق می افتد که این اتفاق بر اثر گسترش و پیشرفت سازمان است که با نیاز های جدیدی رو به رو می شود.

     

  • دومین حالت به این صورت است :
  • فاز ارتقا و مهاجرت توسط کارشناسان پیشبینی شده و تمهیدات لازم برای این مهاجرت مهیا شده؛ این است که شیرپوینت و یا نرم افزار های جدید با ورژن های بالاتر وارد بازار شود و نیاز مجموعه شما به این باشد که از ورژن های گذشته شیرپوینت به ورژن های جدید مهاجرت کنید که این کار هم به راحتی توسط کارشناسان ما قابل انجام است.