پشتیبانی
ثبت نام
 

پشتیبانی گرین لاین

در این فاز مشاوران گرین لاین تلاش براین دارند که بر عملکرد کارمندان نظارت داشته باشند تا بتوانند در مواقع ضروری و قبل از وقوع مشکلات مدیران و کارمندان مربوطه را مطلع سازند و از دوباره کاری های احتمالی در سازمان جلوگیری به عمل آورند.

کنترل و بررسی

کنترل و بررسی عملکرد کارکنان و مدیران برای استفاده از سیستم و وارد کردن صحیح اطلاعات باعث این میشود که مدیران ارشد یک دید کلی نسبت به نتیجه پیاده سازی این سیستم در مجموعه خود داشته باشند.علاوه بر این با بکارگیری سامانه های IT Help desk و IT Governance در صورت بروز مسئله و یا سوال می توانند از طریق این راه ها مسئله خود را با مشاوران ما مطرح نمایند.