ثبت نام

کنترل DataEntryGrid در BPCPowerForm

هرجا که بخواهیم چندین اطلاعات را در رابطه با یک موضوع به صورت جدولی و تکرار شونده وارد کنیم از کنترل DataEntryGrid استفاده می کنیم. کنترل DataEntryGrid این قابلیت را به کاربر می دهد تا بتواند اطلاعات خود را Insert, edit, delete کند.

در ابتدا برای این امر باید یک لیست برای ستون هایی که در Grid می خواهید داشته باشید بسازید و تمام فیلدهایی را که می خواهید درون Grid استفاده کنید عینا در لیست ایجاد کنید. در این تمرین یک لیست با ستون هایی از قبیل عنوان نام و نام خانوادگی و فرم آی دی ایجاد می کنیم.

برای اینکه مشخص کنید چه لیستی را می خواهید در DataEntryGrid نمایش دهید می بایست در designform فرم مورد نظر یک ListQuery برای Grid مربوطه ایجاد کنید.
برای اینکه وقتی در گرید داده ای اضافه کردید بعد از ذخیره کردن داده های قبلی نمایش داده نشوند و فقط دیتاهای مربوط به فرم خود را ببینید باید داخل لیست شیرپوینتی خود یک فیلد به اسم FormID ایجاد کنید و در لیست کویری خود در قسمت Criteria شرط FormID equal {c_ID} را وارد کنید.

سپس در تنظیمات کنترل DataEntryGrid در تب value گزینه The value will be retriered from a list query را انتخاب کنید و ListQuery را که برای این Grid ساختید وارد کنید.

سپس در تب extra به تعداد ستونها و یا فیلدهایی که می خواهید در Grid نمایش داده شود NewFeild ایجاد کنید. در قسمت تنظیمات هر فیلد در قسمت Name نام فیلدی که در لیست ایجاد کردید را وارد کنید و در قسمت Header نامی که در Grid می خواهید نمایش داده شود را وارد کنید.

در همان تب extra روی value کلیک کرده و به تعداد فیلد هایی که می خواهید فقط Data آنها در لیستتان ذخیره شود ولی در Grid نمایش داده نشوند NewValue ایجاد کنید؛ برای وارد کردن نام هر فیلد در قسمت Name دقیقا اسم همان فیلدی را که در لیست ایجاد کردید را وارد کنید و در قسمت Value نام کنترل مربوط به آن فیلد را وارد کنید.