کارتابل های روزانه
ثبت نام

کارتابل های روزانه

گردش کار عمده یک سازمان شامل وظایفی است که باید توسط مسئول مربوطه انجام داده شود. ارائه گزارش های روزانه جهت برقراری نظم و ایجاد یکپارچگی در سیستم یکی از نیازهای اساسی سازمان ها می باشد.
سیسستم کارتابل شیرپوینت نمایی جامع از وظایفی که به هر کاربر مرتبط می باشد را در یک فضای اختصاصی نمایش می دهد تمام تسک های مربوط به لیست های مختلف در این کارتابل تجمیع شده و کاربر به راحتی می تواند به این وظایف پاسخ دهد.
این سیستم این امکان را برای مدیریت سازمان فراهم می کند که بر نحوه عملکرد همه کاربران نظارت داشته باشد.
از جمله ویژگی های مهم این سیستم قابلیت یکپارچگی کامل با فرم ساز پاورفرم و فرآیند ساز نینتکس است.از جمله خدماتی که کارتابل وظایف گرین لاین ارائه می نماید :
تجمیع وظایف از لیست های مختلف در یک نمای کارتابل

امکان مشاهده وظایف و رویدادهای مرتبط با هر گروه در سیستم توسط کاربران

امکان مشاهده وظایف و رویدادهای مرتبط با هر کاربر در سیستم توسط کاربر

نمایش مدت زمان اجرای تک تک وظایف مربوط به کاربران

امکان مشاهده فرم مربوط به هر کدام از وظایف مربوط به کاربران تنها با یک کلیک

قابلیت تایید و رد یا اصلاح هر کدام از وظایف مربوط به کاربران بدون باز کردن فرم و تنها با یک کلیک