مارکتینگ و بازاریابی
ثبت نام

مارکتینگ و بازاریابی

سامانه مارکتینگ و بازاریابی گرین لاین بر پایه ی سلیقه ی مخاطبین، رسانه و دغدغه های روزانه سایر کسب و کار طراحی می گردد و قادر است خود را با شرایط روز بازار تطبیق دهد.سامانه مارکتینگ و بازاریابی گرین لاین خدمات زیر را به سازمان ها ارائه می دهد:
لیست برند ها و محصولات بر حسب صنعت
نمایش مشخصات محصولات و برند ها از فرم ثبت پرونده ها و قابلیت فیلتر بر اساس کارشناس و صنعت

لیست برند ها و محصولات
نمایش مشخصات محصولات، برند ها و بارکدهای درج شده در سازمان

ثبت اطلاعات
امکان ثبت اطلاعات سازمان اعم از، اطلاعات کارشناسان مربوط به آن سازمان، تاریخ تماس، تاریخ پیگیری و همچنین توضیحات تماس

وضعیت استعلام بر حسب سال
اطلاعات پرونده های ثبت شده بر حسب سال، ماه و وضعیت پرونده

وضعیت استعلام بر حسب کارشناس
اطلاعات پرونده های ثبت شده توسط کارشناسان به منظور بازاریابی جامع تر

جلسات
نمایش جلسات برگزار شده و امکان ثبت اطلاعات مربوط به آن