ثبت نام

کاربرد اکشن های Switch و Loop در فرآیند ساز Nintex

گسترش و توسعه ی یک فرآیند با اضافه کردن یک کنترل

یک روش آلترناتیو برای طراحی فرآیند، استفاده از شاخه های کاربردی ( Functional Branches) می باشد. این نوع شاخه ها فرآیندهای بزرگ را به استپ هایی تبدیل میکنند که هریک به طور مستقل اجرا می شوند. این روش به ما اجازه میدهد که هر استپ از فرآیند را سوای از اجرای بخش های دیگر، و بدون نیاز به راه اندازی مجدد به راحتی تست و اجرا کنیم.

کارایی State Machine ها

در فرایندساز نینتکس، این نوع اکشن تعدادی از رویدادها را در شاخه های جداگانه ای ذخیره میکند و اجازه میدهد تا با استفاده از یک تغییر در State machine به یک شاخه ی دیگر برود. فرآیندهای “بالا به پایین” می تواند برای افزایش خوانایی و کاهش اجرای دستورات منطقی به یک فرآیند شاخه ای تبدیل شود.

State machine از روش های زیر می تواند از حالتی به حالت دیگر تبدیل شود:

• تنظیم لیستی از حالات ممکن و وارد کردن آنها در اکشن State machine

• استفاده از اکشن Change State در داخل شاخه های State machine

• انتخاب یکی از حالت ها در منوی کشویی اکشن Change state

یکی از کمبودهای این اکشن عدم توانایی تغییر حالت بر اساس یک متغیر است، به این معنی که نمی تواند با لیست های موجود در شیرپوینت تعامل داشته باشد. این کمبود مزایا و معایب خود را به همراه دارد:

+State machine برای تغییر حالت نیاز به انتظار برای آپدیت شدن یک آیتم ندارد.

+State machine مستقل از آنچه که در آیتم های لیست است عمل می کند.

-State machine توانایی مشاهده به صورت بومی درباره وضعیت فرآیند بر روی لیست را تامین نمی کند.

برای اینکه ما فراتر از حالت ماشین پیش رویم به راه حلی نیاز داریم که کمبود State machine را نداشته باشد.

طرح جایگرین: Switch & Loop

قرار دادن یک سوئیچ در داخل یک حلقه و اتصال سوئیچ به یک ستون لیست، توانایی کنترل شاخه ی فرآیندی را که باید در آینده اجرا شود، به ما می دهد و همچنین توانایی مشاهده این اجرا به طور مستقیم از یک لیست.
در ادامه یک آموزش جهت ایجاد یک فرآیند به همراه switch و حلقه مشاهده می کنید.

برای شروع کار، در یک لیست یک ستون انتخابی با چهار گزینه ی : گام ۱ و گام ۲ و گام ۳ و تکمیل بسازید.

در مرحله بعد، یک ورکفلو(WorkFlow) ایجاد کنید و اکشن Switch را بر روی صفحه بیندازید. پیکربندی اکشن مطابق تصویر زیر انجام می شود. به طوری که اکشن بر اساس اطلاعات ستون ساخته شده در مرحله قبل عمل می کند. همچنین مقادیر گام های یک تا سه برای آن تنظیم می شود.

حال یک اکشن Loop را قبل از اکشن Switch بر روی صفحه بگذارید. برای تنظیمات، مقدار ستون not equals با تکمیل قرار دهید.

سپس اکشن سوییچ را در لوپ قرار دهید.

آخرین اکشنی که برای تکمیل کارمان نیاز داریم یک اکشن آپدیت آیتم است.

مراحل فوق، شما یک فرآیند دارید که می تواند در هر شاخه با تنظیم ستون حالت که ایجاد کرده اید فرآیند دلخواه خود را آغاز کنید.

جمع بندی
این آموزش یک طرح جایگزین برای فرآیند هایی با تعداد رویدادهای بالا است. با وجود سودمندی این نوع طراحی، باید خیلی مراقب بود. آپدیت کردن چندین آیتم بر روی یک لیست در بازه ی زمانی کوتاه می تواند باعث پیغام خطا شود. همچنین از آن جایی که Switch در حال خواندن مقادیر آیتم از یک لیست است، حتما شما باید قبل از دسترسی سوئیچ به مقادیر لیست، آنها را بنویسید ولی با این حال نمی توان منکر مزایا و سادگی فرآیند شد.