ثبت نام

شخصیت برند چیست ؟

سالهاست که مبحث شخصیت برند با بحث و تبادل نظر در بین بازاریابان و محققان روبرو شده است. آنها معتقدند شخصیت پردازی از یک برند بینشی مفید در مورد موثرترین راه های برقراری ارتباط با مخاطب هدف ارائه می دهد. پر کردن شکاف بین افراد و برندها فقط به این معنی نیست که پیام های بازاریابی خود را به مخاطبان بفهمانید. بلکه نیاز به سطح حساسیت و احترامی فراتر از تفکر سنتی دارد.

شخصیت برند چیست ؟

محققان معتقدند برند هایی که خصوصیات انسانی بیشتری را به نمایش می گذارند بهتر است برای ارتباط با مخاطبان مورد نظر خود ترسیم شوند. مطالعات بیشماری در مورد موضوع شخصیت سازی برند منتشر شده است. و اینکه چگونه با جدا کردن خود از رقابت ، برقراری پیام بر روی برند و ایجاد ارتباط با افرادی که مارک ها در تلاشند تا با آنها ارتباط برقرار کنند ، از مزیت قابل توجهی برخوردار می شوند. به بیان ساده تر ، شخصیت یک بعد مهم از ارزش برند است زیرا ، دقیقاً مانند شخصیت انسان ، هم متفاوت و هم ماندگار است.

محققان معتقدند برند هایی که خصوصیات انسانی بیشتری را به نمایش می گذارند بهتر است برای ارتباط با مخاطبان مورد نظر خود ترسیم شوند. مطالعات بیشماری در مورد موضوع شخصیت سازی برند منتشر شده است. و اینکه چگونه با جدا کردن خود از رقابت ، برقراری پیام بر روی برند و ایجاد ارتباط با افرادی که مارک ها در تلاشند تا با آنها ارتباط برقرار کنند ، از مزیت قابل توجهی برخوردار می شوند. به بیان ساده تر ، شخصیت یک بعد مهم از ارزش برند است زیرا ، دقیقاً مانند شخصیت انسان ، هم متفاوت و هم ماندگار است.

پنج بعد از شخصیت برند آکر

این چارچوب به عنوان مجموعه ای از خصوصیات انسانی مرتبط با یک مارک خاص تعریف شده است. برای تعیین شخصیت یک برند با طبقه بندی آن به 5 بعد اصلی استفاده می شود که هر بعد به مجموعه ای از جنبه ها تقسیم می شود ، مانند:

سپس هر یک از این جنبه ها با استفاده از یک مقیاس پنج نقطه ای ، با استفاده از یک مقیاس پنج نقطه ای اندازه گیری می شوند ، که 1 اصلاً توصیفی نیست و 5 کاملاً توصیفی برای تعیین اینکه کدام ویژگی به بهترین وجه از مارک خاص توصیف می کند.

زیبایی این فریم ورک این است که چند بعدی است ، به موجب آن برخی از برندهای خاص می توانند از هر پنج امتیاز بالا را کسب کنند. این مفهوم همچنین به پزشکان کمک می کند تا ادراک و نگرش افراد نسبت به برند خود را درک کنند. این آنها را قادر می سازد تا خود را از یکدیگر متمایز کنند و یک مزیت رقابتی به دیگران می دهند که دیگران می توانند از آنها تقلید کنند.

به عنوان نمونه ، Superskill به اخلاص خود افتخار می کند ، زیرا ما همیشه در هنگام خدمت به مردم صادق و شاد هستیم. با این حال خوشحال بودن ، به معنای عدم پذیرش مشتری در هنگام پشتیبانی از مشتریان در پروژه های آنها نیست. درعوض ، ما متمرکز و سیستماتیک هستیم؛ که ما را به صلاحیت سوق می دهد ، جایی که ما به سرعت به درخواست ها - چه بزرگ یا کوچک - برای انجام کارها و کاهش چرخه زمان پاسخ می دهیم.

چگونه شخصیت های برند به بهتر شدن برند من کمک می کنند؟

مرحله اول: نام تجاری خود را از رقبا تمایز بدهید:داشتن شخصیت برند خاص ، شما را از رقبا جدا می کند. به عنوان مثال ، نایک خود را جسور و پر روحیه جلوه می دهد تا برای افراد پرماجرا و روحیه آزاد جذاب باشد. و اغلب در مورد جوانی نامحدود( به سن و سال ) مطالب (تبلیغاتی) تولید می کند: مانند تبلیغ "راهبه آهنین".

مرحله دوم: تنظیم تن (آوا) برای نام تجاری خود : لحن صدا برای برند شما در تدوین استراتژی های بازاریابی بسیار مهم است. برای ایجاد یک مارک تجاری ، برای ایجاد یک برند هم برندینگ شما ، استراتژی و بیزنس شما نیازند تا برنامه بازاریابی منسجم بسازد که از اهداف شما دور نماند. از این رو ، داشتن صدای لحنی که دائماً به شخصیت برند مراجعه می کند ، اطمینان حاصل می کند که در کلیه ارتباطات شما پیام رسانی مداوم وجود دارد.

مرحله سوم: پیام برند خود را برسانید: پس از برقراری صدای شما ، ایجاد پیام های برند بسیار آسان تر و ساختار یافته تر می شود. درست در این مرحله ، بر اساس شخصیتی که برای خود تعیین کرده اید ، پاسخ احساسی که قصد دارید از مخاطبان مورد نظر خود استفاده کنید ، واضح تر می شود. و صدای لحن شما در نهایت تصمیم خواهد گرفت کلماتی را که در پیام های شما استفاده می شود چه باشد.

مرحله چهارم:اعتماد سازی :سرانجام 2 شاخصه اعتبار و اعتماد سازی مهمترین رازهای موفقیت هستند ، بدون آنها ، مردم پیامهای بازاریابی شما را جذب نمی کنند (خریدار نمی شوند). اینجاست که شخصیت برند مفید واقع می شود . شما با ارتباط دادن برند خود به شخصیتی که افراد میتواند با آنها ارتباط عاطقی برقرار کنند در مشتریان اعتماد ایجاد می کنید .
مردم تمایل بیشتری به اعتماد به مارک هایی دارند که از نظر شخصیتی به آنها - مخاطب هدف و ویژگی های شخصیتی آنها - شباهت دارند ، بنابراین سعی کنید به آنچه را که ارائه می دهید فکر کنید و چه کسی از این پیشنهادات سود بیشتری خواهد برد و سپس بر اساس یافته های خود شخصیتی را برای برند خود طراحی کنید.