سامانه منابع انسانی

سامانه منابع انسانی طراحی شده توسط گرین لاین تمرکز خود را بر روی تمامی گردش کار های در داخل سازمان گذاشته است به این صورت که این سامانه تمامی درخواست های درون سازمانی و خارج سازمانی پرسنل را ثبت و به تایید مدیران مربوطه می رساند.

ویژگی ها

  • ارتباط داشتن با بخش مدیریت پرسنل از فرایند های جذب و استخدام

  • تحت وب بودن

  • ارائه گزارشات از نحوه عملکرد پرسنل

  • ارائه گزارشات ورود و خروج و میزان تایم کاری

  • قابلیت ثبت و مدیریت سطوح دسترسی کلیه کاربران به شکل جامع

  • قابلیت سرچ سریع و قدرتمند

زیر سامانه ها

 

اطلاعات پرسنلی

 

ماموریت

 

مرخصی

 

ارزیابی عملکرد

 

مدیریت وظایف

 

جذب نیرو

 

چارت سازمانی

 

خدمات درمانی ، رفاهی ، آموزشی