مشاوره و ارزیابی طراحی و پیاده سازی توسعه و بهبود پشتیبانی ارتقاء و مهاجرت

ابتدایی ترین و مهمترین فاز یک پروژه ی شیرپوینتی، مشاوره و ارزیابی هویت، نیاز ها و مسائل کسب و کارها میباشد؛ در پایه ریزی این بخش از پروژه ها تمامی احتیاجات، منابع اصلی داده های کارمندان، ساز و کار و روندهای اولیه مجموعه در این مرحله تعیین و تبیین می شود.

مشاوره و ارزیابی پروژه در روند کاری گرین لاین بسیار ارزشمند است و با برگزاری منظم و دقیق جلسات بر پایه متد استاندارد اسکرام مشاوران ما شروع به تحلیل و ارزیابی خواسته ها و مسائل شما می نمایند و در هر مرحله از روند اسکرام فرم ها و فرایند های اولیه چک میشود و پس از تایید به فاز بعدی یعنی طراحی و پیاده سازی منتقل میگردد که در این صورت سرعت طراحی و پیاده سازی فرم و فرایند های سازمانی افزایش چشم گیری می نماید.

مهم ترین فعالیت هایی که در این بخش صورت میگیرد شناخت اولیه روند کاری حال حاضر سازمان است که پس از بررسی توسط تیم مشاور و تحلیل گر گرین لاین متناسب با چشم انداز و هویت سازمانی به شما پیشنهادات جدیدی ارائه میگردد.

طراحی و اجرای فرم ها و فرایند های سازمان شما بعد از فاز های مشاوره و ارزیابی و راه اندازی و نصب سرور شما شروع می شود. در این فاز با توجه به تحلیل های از پیش آماده شده کارشناسان ما شروع به طراحی و پیاده سازی می کنند.

در این فاز فرم ها و فرایند های طراحی شده در دو مرحله شروع به طراحی و اجرا می شوند. طراحی بر روی فرم ساز های خارجی مرحله اول شامل طراحی بر روی فرم ساز های خارجی و صرفا برای نمایش میباشد و قابلیت استفاده ندارد، پس از تایید و تغییرات مطرح شده فرم ها و فرایند ها در بستر شیرپوینت پیاده سازی می شود و قابلیت استفاده توسط کاربر را دارد. تاییدیه کیفیت و کارایی بعد از سپری شدن فاز های گذشته و استفاده توسط کاربران و مدیران سازمان تیم گرین لاین بعد از بررسی نظارات و میزان کار کرد از سیستم تایید کیفیت و کارایی را دریافت می نماید.

در این فاز هر یک از کارمندان و مدیران بر اساس سطح رضایت مندی و استفاده خود یک پرسشنامه را پر می کنند که معیار اعتماد به تیم گرین لاین در هر بخش مورد سنجش قرار می گیرد. که این پرسشنامه در زمینه های ظاهری ، فنی ، کارایی و سهولت می باشد.

در بخش توسعه و بهبود به دو اصل مهم توجه میشود، اولین اصلی طراحی و برندینگ سایت شیرپوینتی مجموعه شما که یکی از تاثیر گذار ترین بخش ها در راندمان و کارایی مجموعه و کارمندان به حساب میاید و دومین اصل مربوط به بهبود فرم ها و فرایند های طراحی شده ای است که توسط همکاران مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است.

درخواست های شما مشتریان محترم پس از ثبت توسط کارشناسان ما بررسی میشود و در کوتاه ترین زمان متناسب با الویت درخواست شما به آن رسیدگی و پاسخ داده میشود که تمامی این سیستم ها با بکارگیری سامانه هایی مانند IT Help Desk و IT Governance مورد بررسی قرار میگیرد.

باتوجه به بزرگ شدن مجموعه ها و تغییر روند و رویکرد سازمانی امکان این وجود دارد که مدیران سازمان تصمیم داشته باشند که فرم ها و فرایند های مجموعه خود را تغییر و یا ارتقا داده که مجموعه گرین پس از بررسی و تحلیل سیستم های موجود و از پیش طراحی شده برای شما این خدمت را عرضه می نماید.

از روی دیگر به پیشرفت و به روز شدن سیستم ها و نرم افزار ها و اضافه شدن امکانات به آن یکی دیگر از دغدغه های مدیران ارتقا و مهاجرت به پلتفرم های جدید میباشد که در این مورد هم بعد از بررسی و نرم افزار ها و سخت افزار های موجود این ارتقا و مهاجرت برای شما انجام میشود.