ارديبهشت 15
1399

شیرپوینت چیست

اطلاعات، مهم ترین و با ارزش ترین دارایی های هر شرکت و یا سازمان است. به زبان ساده اهمیت این بانک اطلاعاتی به شدت زیاد است و تفاوتی ندارد که این داده ها همگی شماره های تماس مشتریان باشد