خرداد 17
1399

انواع فرم ساز در شیرپوینت

ساده کردن مراحل کار یکی از دلایل استفاده از شیرپوینت است. ایجاد فرم های خاص برای کارهای مختلف، مدیریت روند کار و بررسی بررسی میزان پیشرفت از امکانات اصلی این نرم‌افزار است.