خرداد 26
1399

سایت و زیر سایت در شیرپوینت

مدیریت و نحوه نمایش اطلاعات در سازمان های مختلف متفاوت است و براساس سیاست گذاری ‌ها گوناگون می باشد. برای به نمایش کشیدن اطلاعات در سازمان ها ۲ انتخاب دارید.