غیرفعال کردن دکمه مورد جدید در دیتاگرید

مکان شما:
رفتن به بالا