آموزش ساخت لیست در شیرپوینت

آموزش ساخت لیست در شیرپوینت در این مقاله می خواهیم به آموزش ساخت لیست در شیرپوینت بپردازیم. بعد از ساخت ساب سایت در شیرپوینت یکی از ابتدای ترین موضوعات در رابطه با کار کردن با شیرپوینت ایجاد لیست می باشد. لیست های شیرپوینتی مجموعه ای از اطلاعات هستند که روش انعطاف پذیری برای سازماندهی اطلاعات…